wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul.Sixta 17
Centrala: 33 4998-200
fax:33 4998-221

us2403@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Osoby uprawnione

Komunikat Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej o udostępnieniu świadczeń pozwalających na komunikowanie się osób uprawnionych tj. doświadczających trwale lub okresowo trudności w tym zakresie

 

Na podstawie art.9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz.U. Nr 209, poz. 1243) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwane dalej osobami uprawnionymi) mają prawo do skorzystania z pomocy środków komunikowania się, w szczególności poprzez:

  1. korzystanie z poczty elektronicznej,

  2. przesyłanie faksów,

  3. stronę internetową.

Ponadto Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej w celu umożliwienia osobie uprawnionej kontaktu w sprawach urzędowych zapewnia jej możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, a także pracownika tut. organu posługującego się językiem migowym lub wykorzystując inne środki wspierające dostosowanie do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu. Pracownikami posługującymi się językiem migowym są:

  1. Anna Juraszek – I poziom elementarnego kursu języka migowego – tel. (33) 499-82-59

  2. Dorota Markiewka – I poziom elementarnego kursu języka migowego – tel. (33) 499-82-09

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić do tut. Urzędu Skarbowego chęć skorzystania z w/w świadczeń ze wskazaniem metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie winno być dokonane w formie:

  1. pisemnej

– w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej w godzinach pracy Urzędu (dziennik podawczy)

– za pośrednictwem poczty na adres: Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, ul. T.Sixta 17

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: us2403@sl.mofnet.gov.pl

  2. za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym;

  3. faksem na numer (33) 499-82-21;

  4. telefonicznie pod numer (33) 499-82-59

W zgłoszeniu należy podać numer telefonu kontaktowego, w celu ustalenia terminu realizacji świadczenia.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Wytworzyła: Jolanta Grzybek – Starszy specjalista

Zatwierdziła: Teresa Zejma – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-BiałejTo jest strona ARCHIWALNA Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ pierwszy-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!