wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
42-217 Częstochowa
ul. Filomatów 18/20
Centrala: 34 329-01-00
fax:34 325-57-70

us2409@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Osoby uprawnione

  KOMUNIKAT NACZELNIKA

PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE

O UDOSTĘPNIENIU ŚWIADCZEŃ POZWALAJĄCYCH NA KOMUNIKOWANIE SIĘ OSÓB UPRAWNIONYCH TJ. DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO TRUDNOŚCI W TYM ZAKRESIE

 

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą umówić się na spotkanie z tłumaczem języka migowego oraz skorzystać z usług tłumacza-przewodnika.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać:

1) pisemnie, przesyłając wniosek:

  1. za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres: Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ul. Filomatów 18/20

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: us2409@sl.mofnet.gov.pl

  3. za pośrednictwem faksu na numer: 34/325 57 70

  4. za pośrednictwem platformy e-PUAP.

 

Wzór pisemnego zgłoszenia można pobrać tutaj.

 

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer: 34 / 329 02 22, za pośrednictwem osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

3) osobiście w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie informuje, że w celu załatwienia spraw podstawowych, niewymagających biegłej znajomości języka migowego, można korzystać z pomocy pracowników Urzędu wyznaczonych do kontaktów z użyciem języka migowego.

Pracownikami posługującymi się językiem migowym są:

- Renata Dominikowska – starszy komisarz skarbowy , pokój nr 19, numer telefonu 34/32-90-719

- Przemysław Przała - starszy inspektor , pokój nr 206, numer telefonu 34/32-90-206

W celu ułatwienia Państwu bezpośredniego kontaktu z w/w pracownikami, w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie , oczekują na Państwa karty o treści „Proszę o kontakt z pracownikiem posługującym się językiem migowym”. Po okazaniu karty pracownikowi ochrony lub pracownikowi obsługującemu stanowisko informacyjno-kancelaryjne, zlokalizowane sali obsługi pracownik znający język migowy w stopniu podstawowym, skontaktuje się z Państwem w celu ułatwienia Państwu załatwienia sprawy.

Na oryginale podpisał

Naczelnik

Pierwszego Urzędu Skarbowego

w Częstochowie

mgr Dariusz Zbroński

 

 To jest strona ARCHIWALNA Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ pierwszy-urzad-skarbowy-w-czestochowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!