wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015Osoby uprawnione

  

Obsługa osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Skarbowym w Lublińcu


Wejście do budynku . Wejście do budynku jest dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ( podjazd ).

Pokojem obsługi osób niepełnosprawnych jest pokój nr 1.
Pracownik ochrony przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika odpowiedniego działu/referatu Urzędu lub sekretariat. Powiadomiony pracownik, udaje się niezwłocznie do pokoju nr 1 w celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej, przeprowadza wstępną rozmowę z tą osobą, udziela informacji, odbiera dokumenty, przekazuje niezbędne formularze, informuje o procedurze załatwienia sprawy.

 

Każdy pracownik Urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej,

 

 

 

 

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego
w Urzędzie Skarbowym w Lublińcu

Urząd Skarbowy w Lublińcu zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza migowego.

Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.

 Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej będzie bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu. 

Zgodnie z przepisami, osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym Urzędem (w sprawach, dla których właściwy jest tut. urząd), proszona jest o zgłoszenie (e-mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia(z wyłączeniem sytuacji nagłych) .

Zgłoszenie winno być dokonane w formie :

1) pisemnej:

- w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lublińcu w godzinach pracy od 7.00 do 15.00 , w czwartek od godziny 7.00 do 18.00; 9 (stanowisko kancelaria );

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Skarbowy w Lublińcu ul. Paderewskiego 7b, 42-700 Lubliniec.

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:us2419@sl.mofnet.gov.pl,

3) za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

4) faksem na numer : (34) 3528399.

Informację sporządzono na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U Nr 209, poz.1243),To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!