wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Zabrzu
41-800 Zabrze
ul. Bytomska 2
Centrala: 32 277-76-00
fax:32 277-77-41

us2433@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 10 lipca 2015Osoby uprawnione

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.Nr 209, poz. 1243), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej osobami uprawnionymi, mają prawo do korzystania z pomocy środków komunikowania się, w szczególności poprzez:

  • przeszkolonego pracownika w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym,
  • korzystania z poczty elektronicznej,
  • przesyłania faksów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu w celu umożliwienia osobie uprawnionej wsparcia w kontaktach z Urzędem, zapewnia jej możliwość komunikowania się za pośrednictwem pracownika tutejszego Urzędu przeszkolonego w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym lub wykorzystując inne podstawowe środki wspierające komunikowanie się dostosowane do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

Osoby uprawnione proszone są o zgłaszanie do tutejszego Urzędu chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia można dokonać w następujących formach:

  1. pisemnej:
  • w siedzibie Urzędu Skarbowego w Zabrzu w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od godziny 7:15 do 18:00, w pozostałe dni tygodnia - od wtorku do piątku od 7:15 do 15:00 – na sali obsługi podatnika,
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Skarbowy w Zabrzu, ul. Bytomska 2, 41-800 Zabrze,
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: us2433@sl.mofnet.gov.pl ,
  2. za pośrednictwem platformy e-PUAP (zgłoszenie opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym),
  3. faksem na numer: 32 277 77 41.

W zgłoszeniu proszę podać numer telefonu kontaktowego w celu ustalenia terminu realizacji świadczenia.   To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Zabrzu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-zabrzu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!