wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Osoby uprawnione

Na podstawie przepisów art. 9. ust. 4 z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243 z 2011r.) Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą w siedzibie Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wykorzystać przysługujące im prawo do skorzystania z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  1. korzystanie z poczty elektronicznej,

  2. przesyłanie faksów

Niezależnie od powyższego – Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, systemem językowo - migowym lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się, dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządów wzroku i słuchu, pod warunkiem zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być złożone w formie pisemnej bezpośrednio do Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej.To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!