wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul.Sixta 17
Centrala: 33 4998-200
fax:33 4998-221

us2403@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania w trakcie realizacji
T E M A Tdata publikacji ogłoszeniazałącznikidata publikacji załączników
poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych nadawanych przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej przy użyciu frankownicy, doręczania zwrotów przesylek listowych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz doręczania zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu

wynik (2014-01-30)

2014-01-172403_Siwz_usluga_pocztowa.pdf2014-01-17
2403_zalaczniki.zip2014-01-20
2403_poczta_pytania.pdf2014-01-22
2403_Siwz_usluga_pocztowa_2.pdf2014-01-22
2403_Siwz_usluga_pocztowa_2_zal1.doc2014-01-22
2403_Siwz_usluga_pocztowa_2_zal2.doc2014-01-22
2403_przetarg_poczta_v2.zip2014-01-22
Usługa całodobowej ochrony osób, mienia i obiektu zarządzanego przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej wraz z monitoringiem za pomocą LSA, transportowania i ochrony walorów pieniężnych z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej do Banku na terenie miasta Bielska-Białej wraz z obsługą platformy dla niepełnosprawnychoraz usługi sprzątania w budynku i wokół budynku wraz z przyległym terenem, w tym również sezonowego odśnieżania

wynik (2013-12-13)

2013-12-03OL2510_PN1_2013_SIWZ_i_zalaczniki.pdf2013-12-03
OL_2510_PN1_2013_zapytania_odp_1.pdf2013-12-06
OL2510_PN1_2013_zal3.doc2013-12-06
OL_2510_PN1_2013_zapytania_odp_2.pdf2013-12-06
Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek nadawanych przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej przy użyciu frankownicy oraz ich zwrotów w razie wykorzystania możliwości ich dostaczenia lub wydania odbiorcy

wynik (2013-01-28)

2013-01-18OL_251_PN_1_2013_SIWZ.pdf2013-01-18
OL_251_1_PN_2013_ODP_NA_PYTANIA.pdf2013-01-24
Wykonanie prac remontowych dachu i elewacji na rzecz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

wynik (2012-08-16)
wynik (2012-08-24)

2012-08-01siwz_010712.pdf2012-08-01
Wykonanie prac remontowych dachu i elewacji na rzecz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej2012-07-17255678_2012_SIWZ.pdf2012-07-17
uniewaznienie__.pdf2012-08-01
Wykonanie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia, usług monitoringu, konserwacji lokalnego systemu alarmowego, transportowania i ochrony walorów pieniężnych, sprzątania budynku i wokół budynku - terenu przyległego do siedziby Zamawiającego w tym również sezonowego odśnieżania. Nr sprawy OL-251/PN/2/2011

wynik (2011-12-12)

2011-12-02OL_ZP_251_PN_2_11_SPROSTOWANIE_DO_SIWZ.doc2011-12-07
Dostawa sprzętu komputerowego

wynik (2011-09-23)

2011-09-14OL_ZP_251_PN_1_2011_SIWZ.pdf2011-09-14
SIWZ_OL_ZP_251_PN_1_2011.doc2011-09-14
OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia - Usługa kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości obiektu Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej przy ul. Teodora Sixta 172010-12-03
Dostawa serwera oraz urządzenia podtrzymującego napięcie (UPS) dla Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej przy ul. Teodora Sixta 17

wynik (2010-12-16)

2010-12-03
Usługa kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości obiektu Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej przy ul. Teodora Sixta 17

wynik (2010-12-16)

2010-12-02zapytanie.pdf2010-12-09
zapytanie_2.pdf2010-12-09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę samochodu osobowego

wynik (2010-09-28)

2010-09-16
Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej, ścian wewnętrznych pomieszczeń archiwalnych oraz klatki schodowej w części parter-piwnica i zewnętrznych od podwórza i ściany szczytowej budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej przy ul. Teodora Sixta 17

wynik (2010-09-23)

2010-09-10siwz_1_2010.doc2010-09-10
równej lub powyżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
ARCHIWUM

To jest strona ARCHIWALNA Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ pierwszy-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!