wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Urząd Skarbowy

Urząd Skarbowy                                                                                      Lubliniec, 2009-04-03

w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7b

42-700 Lubliniec

 

US-VI-KAOWD/251/1/B/2009              

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

         Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007 Nr 82, poz. 560  z późn .zm. ; Dz. U z 2008 Nr 171, poz. 1058 ) Urząd Skarbowy w Lublińcu działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych zawiadamia, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę  z najniższą ceną, spełniającą wymogi określone w SIWZ złożoną przez Firmę „PARTNER
W BIURZE”  SP.ZO.O FILIA CZĘSTOCHOWA ul. Mielczarskiego 21/2,
42-200 CZĘSTOCHOWA.

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

 

NAZWA FIRMY, ADRES, SIEDZIBA
I ADRES WYKONAWCÓW

KRYTERIUM

CENA 100%

WRAZ Z PUNKTACJĄ

 

ŁĄCZNA PUNKTACJA

„NOVA”SP.J
ul. PLEBISCYTOWA 17

42-700 LUBLINIEC

 

283,59

 

283,59

ARTIM” SP.ZO.OUL.OLESKA 121

45-231 OPOLE

 

263,97

 

263,97

 

W ORYGINALE PODPISAŁA

P.O.  NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO

W LUBLIŃCU

 

MGR IZABELA KANDZIA

 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!