wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
O G Ł O S Z E N I E

OGŁOSZENIE

dotyczące prowadzenia punktu kasowego przez Bank w siedzibie i w godzinach pracy Urzędu Skarbowego przy zabezpieczeniu 1 okienka kasowego.

 

I. Ogłaszający:

 

                        Urząd Skarbowy w Lublińcu

                        ul. Paderewskiego 7b

            42-700 Lubliniec

 

II. Adres strony internetowej na której dostępna jest informacja dotycząca prowadzenia

      punktu kasowego w Urzędzie Skarbowym w Lublińcu:

    

      www.isnet.katowice.pl/us/lubliniec.htm

 

      Informację dotyczącą prowadzenia punktu kasowego można również uzyskać w dziale rachunkowości od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

 

III. Termin wykonania umowy:

 

       Przewidywany okres obowiązywania umowy: 3 lata

 

IV. Ocena spełnienia warunków udziału nastąpi na podstawie sprawdzenia

      przedłożonych przez Bank oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji

      Warunków Umowy.

 

V. Przewidywana jest odpłatność za udostępnienie pomieszczenia.

 

VI. Termin składania Formularza Zgłoszeniowego Uczestnictwa (zał. Nr 1) do dnia

       10.07.2009 roku

 

VII.  Osoby upoważnione do kontaktu :

 

Joanna Zakrzewska – Główny Księgowy

Ewa Sklarczyk – Kierownik Rachunkowości podatkowej

 

 

                          W oryginale podpisał

                                                                                             p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego

                                                                                             w Lublińcu

                                                                                             mgr Izabela KandziaTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!