wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Urząd Skarbowy

Urząd Skarbowy                                                                                                  Lubliniec, 2009-09-08

w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7b

42-700 Lubliniec

 

US-VI-KAOWD/251/toner/2009          

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm. ) Urząd Skarbowy w Lublińcu działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, o ustalonej wartości zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotem jest dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zawiadamia, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymogi określone w SIWZ złożoną przez Firmę  BIURO USŁUG  KOMPUTEROWYCH „KOMPLEX” Piotr Żurowiec ul. Pokoju 6A/12  43-143 LĘDZINY.

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

 

NAZWA FIRMY, ADRES, SIEDZIBA I ADRES

WYKONAWCÓW

 

KRYTERIUM

CENA 100%

WRAZ Z PUNKTACJĄ

 

ŁĄCZNA PUNKTACJA

BIURO USŁUG  KOMPUTEROWYCH „KOMPLEX” Piotr Żurowiec  ul. Pokoju 6A/12  43-143 LĘDZINY

400 pkt

400 pkt

TERKOM SP.J ul. Mickiewicza 2, 42-700  Lubliniec

392 pkt

392 pkt

PRACOWNIA KOMPUTERYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW

„BILANS”   ul. Elfów 30  43-100 TYCHY

 

384 pkt

 

384 pkt

 

W ORYGINALE PODPISAŁA

P.O.  NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

W LUBLIŃCU

MGR IZABELA KANDZIA

 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!