wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Urząd Skarbowy

Urząd Skarbowy                                                                 Lubliniec, 2009-09-22

w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7b

42-700 Lubliniec

 

US-VI-KAOWD/251/N/2009                                             

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

   Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm. ) Urząd Skarbowy w Lublińcu działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, o ustalonej wartości zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotem którego jest  dostawa sprzętu biurowego, zawiadamia, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymogi określone w SIWZ, złożoną przez Firmę „BEN”ZBIGNIEW  DZICZKOWSKI   ul. Runowa 21, 43-100 TYCHY

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

NAZWA FIRMY, ADRES, SIEDZIBA
I ADRES

WYKONAWCÓW

 

KRYTERIUM

CENA 100%

WRAZ

Z PUNKTACJĄ

 

ŁĄCZNA PUNKTACJA

„BEN” ZBIGNIEW  DZICZKOWSKI,
z siedzibą w Tychach
ul. Runowa 21. 

 

300 pkt

 

300 pkt

P.H.U. „ GERD-MADEX” SP.J.

UL. LELEWELA 13/15

42-200 CZĘSTOCHOWA

 

264 pkt

 

 

264 pkt

WYKAZ ODRZUCONYCH  OFERT

 

NAZWA FIRMY, ADRES, SIEDZIBA
I ADRES

WYKONAWCÓW

 

 

XEMAR” Czopik Mariusz,  Jaworzno, ul. Grunwaldzka 99

 

 

Oferta odrzucona na podstawie   art. 89 ust. 1 pkt2
ustawy  Prawo zamówień publicznych

 

W oryginale podpisała

p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego

mgr Izabela KandziaTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!