wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane

 Lubliniec, 2009-12-15

Urząd Skarbowy w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7b

42-700 Lubliniec

 

US-VI-KAOWD/251/K/2/2009

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm. ) Urząd Skarbowy
w Lublińcu działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, o ustalonej wartości zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotem którego jest dostawa sprzętu biurowego, zawiadamia, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymogi określone w SIWZ, złożoną przez Firmę ALTO COMPUTERS SP.J. ZABRZE
UL. WOLNOŚCI 94.


WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

NAZWA FIRMY, ADRES, SIEDZIBA
I ADRES

WYKONAWCÓWKRYTERIUM

CENA 100%

WRAZ

Z PUNKTACJĄ


ŁĄCZNA PUNKTACJA

TERKOM SP.J.

LUBLINIEC,

UL. MICKIEWICZA 2398,52 PKT

398,52 PKT


ALTO COMPUTERS SP.J.

ZABRZE

UL. WOLNOŚCI 94


400 PKT

400 PKT

BIURO USŁUG KOMPUTEROWYCH

"KOMPLEX"

PIOTR ŻUROWIEC

Lędziny

ul. POKOJU 6A/12


374,61 PKT

374,61 PKT

W ORYGINALE PODPISAŁA

P.O. NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W LUBLIŃCU

MGR IZABELA KANDZIATo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!