wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU

Urząd Skarbowy                                                                 Lubliniec, 2009-12-22

w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7b

42-700 Lubliniec

                                                                                               

 US-VI-KAOWD/251/B/2/2009

                                                 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

            Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm. ) Urząd Skarbowy w Lublińcu działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, o ustalonej wartości zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotem którego jest  dostawa MATERIAŁÓW BIUROWYCH , zawiadamia, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymogi określone w SIWZ, złożoną przez Firmę „ARTIM” SP.ZO.O Z SIEDZIBĄ W OPOLU UL. OLESKA 121, 45-231 OPOLE.

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

NAZWA FIRMY, ADRES, SIEDZIBA
I ADRES

WYKONAWCÓW

 

KRYTERIUM

CENA 100%

WRAZ

Z PUNKTACJĄ

ŁĄCZNA PUNKTACJA

„PARTNER W BIURZE” SP.ZO.O

FILIA CZĘSTOCHOWA

UL. MIELCZARSKIEGO 21/23

42-200 CZĘSTOCHOWA

 

396 pkt

 

396 pkt

„ARTIM”SP.ZO.O
Z SIEDZIBĄ W OPOLU
UL. OLESKA 121, 45-231 OPOLE.

 

 

400 pkt

 

400 pkt

„KMAKPOL”

ADAM KMIEĆ

UL.KROWODERSKICH ZUCHÓW 19/31

31-271 KRAKÓW

 

292 pkt

 

292 pkt

 

W oryginale pismo podpisane przez

p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu

mgr Izabelę Kandzia

 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!