wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane

Przedmiot postępowania:

USŁUGI OCHRANIARSKIE kod według CPV 74611000 przedmiot zamówienia składa się z 2 zadań:

1. ochrona osób i mienia

2. konwój wartości pieniężnych

 

Tryb przetargu:

 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wartość zamówienia powyżej 60.000 EURO (/Nie)  do 60.000 EURO

Zamawiający:

URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU 

Nazwa i adres:

 
 
Adres do korespondencji:
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b

woj. śląskie

REGON

 150003982

tel.:

 (034) 3561669
 

Fax:

 034 3562822

e-mail:

 us2419@isnet.katowice.pl

internet:

 www.isnet.katowice.pl/us/lubliniec.htm

Rodzaj zamówienia:

 usługa

Składanie ofert wariantowych

 nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

Składanie ofert równoważnych

 - 

Termin realizacji 

Pożądany

 - 

Wymagany

 od 01.05.2005 r. do 30.04.2007 r.

Kwota wadium

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

 cena - 100 %

Sposób uzyskania formularza  istotnych warunków zamówienia / zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia *

Formularz SIWZ wraz z załącznikami można pobierać w siedzibie Urzędu Skarbowego  w Lublińcu w pokoju nr 14

Cena formularza zawierającego  istotne warunki zamówienia

bezpłatny

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Nazwisko i imię:

 Danuta Sieńska

nr pokoju:

 14

tel:

 3561669 wew. 102

godz. udzielania informacji:

 od 7.00 do 15.00

e-mail:

 us2419@isnet.katowice.pl

Miejsce składania ofert

 Urząd Skarbowy w Lublińcu pok.18 

Termin składania ofert

 04.04.2005 r.12.00

Miejsce składania ofert

 

Otwarcie ofert

Miejsce

Urząd Skarbowy w Lublińcu pok.14 

Termin

04.04.2005 r.

godzina

13.00

Postępowanie prowadzone

  -
  -

Informacje o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców

określa treść SIWZ 

* niepotrzebne skreślićTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!