wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania w trakcie realizacji

Urząd Skarbowy                                                                 Lubliniec, 2010-03-15

w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7b

42-700 Lubliniec

                                                                                               

 US-VI-KAOWD/251/B/1/2010

                                               

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm. ) Urząd Skarbowy w Lublińcu działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, o ustalonej wartości zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotem którego jest  dostawa MATERIAŁÓW BIUROWYCH , zawiadamia, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymogi określone w SIWZ, złożoną przez Firmę „PARTNER W BIURZE” SP. ZO.O FILIA CZĘSTOCHOWA UL. MIELCZARSKIEGO 21/23, 42-200 CZĘSTOCHOWA.

 

NAZWA FIRMY, ADRES, SIEDZIBA
I ADRES

WYKONAWCÓW

 

KRYTERIUM

CENA 100%

WRAZ

Z PUNKTACJĄ

ŁĄCZNA PUNKTACJA

 „NOVA” SP.J.

Ul. Plebiscytowa 17

42-700 Lubliniec

 

289,74 pkt

 

289,74 pkt

“A-Z BIURO” Adam Watoła

Ul. Oświęcimska 3

42-600 Tarnowskie Góry

 

228,51 pkt

 

228,51pkt

„PARTNER W BIURZE”

SP. ZO.O FILIA CZĘSTOCHOWA

UL. MIELCZARSKIEGO 21/23,

42-200 CZĘSTOCHOWA

 

300 pkt

 

300 pkt

„ARTIM” SP.ZO.O

45-231OPOLE

UL. Oleska 121

 

285,39 pkt

 

285,39 pkt

W oryginale podpisała

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu

mgr Izabela KandziaTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!