wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania w trakcie realizacji

Urząd Skarbowy                                                                                                        Lubliniec, 2010-04-

w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7b

42-700 Lubliniec

                                                                                               

 US-VI-KAOWD/251/d-1/2010

                                               

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

     Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm. ) Urząd Skarbowy w Lublińcu działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, o ustalonej wartości zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotem którego jest  dostawa – 2 szt. drukarek i 4 szt. tonerów do drukarek , zawiadamia, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymogi określone w SIWZ, złożoną przez Firmę „TERKOM”  Tomasz Obrzud, Tomasz Darmoliński Spółka Jawna ul. Mickiewicza 2 42-700 Lubliniec.

 

NAZWA FIRMY, ADRES, SIEDZIBA
I ADRES WYKONAWCÓW

KRYTERIUM

CENA 100% WRAZ Z PUNKTACJĄ

ŁĄCZNA PUNKTACJA

TERKOM  Tomasz Obrzud, Tomasz Darmoliński  Spółka Jawna

 ul. Mickiewicza 2    42-700 Lubliniec 

300 pkt

300 pkt

„ARTIM” SP.ZO.O

45-231OPOLE

UL. Oleska 121   

297 pkt

297 pkt

 

Termin, po upływie którego może być umowa zawarta  -  zgodnie z art. 94  ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych – umowa zawarta będzie w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

W oryginale podpisała

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu

mgr Izabela Kandzia  To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!