wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane

                                                                                                                        Tarnowskie Góry  16 czerwca 2008

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

         Zgodnie z art. 92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1164 z 2006 r. z późn. zm.) informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach materiałów wybrano ofertę firmy:

 

PRO-KLIMA

Mariusz Świstek

ul. Wyczółkowskiego 13

41-902 Bytom

         Ww. oferta jest ofertą z najniższą ceną, spełniającą warunki określone przez zamawiającego.

         Poniżej podajemy dane Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównania ofert z łączną punktacją dla poszczególnych ofert.

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena 100%

Łączna ilość punktów

1.

Klima Serwis Katowice

ul. Pocztowa 8,

41-600 Świętochłowice

50,25

50,25

2.

J&K Sp. z o.o.

ul. Zabrzańska 17

41-708 Ruda Śląska

69,06

69,06

3.

PRO-KLIMA

ul. Wyczółkowskiego 13

41-902 Bytom

100

100

4.

TERMELEX

ul. Piekarska 12,

41-506 Chorzów

89,29

89,29

5.

AERO-KLIMA

ul. Fiołków 10,

42-605 Tarnowskie Góry

90,79

90,79

 

                                                                           Na oryginale podpisała:

                                                                           Z-ca Naczelnika US

                                                                           Stefania Nowowiejska                         

 

 

 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!