wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015




Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Zakup i dostawa samochodu osobowego

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                        ul. Warszawska 45

Centrala : (033)499-84-00                                                                                           NIP:  547-19-90-275

Fax: (033)499-84-01                                                                                                    REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htme                                                                                                                                                                                                                                         mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/4/08                                                                                                 Bielsko – Biała, dnia 20 października 2008r.

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu realizowanym w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych dla Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego
w Bielsku-Białej

 

 

Na podstawie art.92 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.nr 223 z 2007 r., poz.1655) informuję, że w postępowaniu realizowanym w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

1. „Partner w Biurze”Sp.z o.o. 41-803 Zabrze, ul.Ogrodowa 5,

cena oferty: 34.950,30 zł

2. Firma Handlowo-Usługowa „ABIP” 42-200 Częstochowa, ul.Mielczarskiego 21/23,

cena oferty: 40.960,54 zł

 

Wybrano ofertę złożoną przez  Sp.z o.o.”Partner w Biurze” 41-803 Zabrze, ul.Ogrodowa 5, która zaproponowała najniższą cenę.

 

                                                                                             W oryginale podpisała:

                                                                                              p.o.Naczelnika Urzędu

                                                                                              (Henryka Szweblik)



To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!