wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacje dla podatników składających zeznania roczne za 2012 r.

 

Szanowni Państwo

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu informuje, że w trakcie trwania akcji rozliczania dochodu za 2012 rok czynności związanych z dokonaniem takiego rozliczenia (pobór formularza, uzyskanie informacji, złożenie zeznania) można dopełnić w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lublińcu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, a w czwartki do godziny 18.00

 

Termin złożenia zeznania za rok 2012 upływa z dniem 30 kwietnia 2012 r.
W związku z tym Urząd Skarbowy w Lublińcu w zakresie przyjmowania zeznań podatkowych oraz udzielania informacji przewiduje wydłużone godziny pracy (do 18.00) w dniach 29 i 30 kwietnia br.

Kasa urzędu czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00

 

Podatnicy mogą skorzystać z informacji telefonicznej w zakresie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych pod następującymi numerami telefonów:

  • centrala (034)352-83-00 oraz (034) 352-83-06 codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00, a w czwartki od godziny 7.00 do 18.00.

 

Jednocześnie informacje w tym zakresie można uzyskać dzwoniąc do Krajowej Informacji Podatkowej z telefonu stacjonarnego pod numer 0 801 055 055, a z telefonu komórkowego (22) 330 0330.

Podobnie jak w latach ubiegłych istnieje możliwość przesłania zeznań podatkowych i dokonywania wpłat podatku za pośrednictwem jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej, jednakże koszty z tytułu przesłania zeznania oraz dokonania wpłaty podatku ponoszą podatnicy.

 

Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych następuje w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zeznania podatkowego w jednej z trzech form:

  • na rachunek bankowy (jeżeli numer rachunku został podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym),
  • w kasie urzędu (w tej sytuacji istnieje konieczność stawienia się w wyznaczonym czasie do odbioru nadpłaty),
  • przekazem pocztowym (nadpłata zostanie pomniejszona w tym wypadku o koszt jej zwrotu).

 

Wpłat należnego podatku dochodowego za 2012 rok można dokonywać w kasie Urzędu Skarbowego w Lublińcu lub na następujący numer rachunku bankowego:

NBP O/O KATOWICE 14 1010 1212 0014 7222 2300 0000

 

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego przypomina o możliwości składania zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 w formie elektronicznej i zachęca do jej stosowania.

Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej: www.finanse.mf.gov.pl a także w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lublińcu lub pod numerami telefonów:

  • informacja podatkowa (034) 352-83-06
  • informacja NIP (034) 352-83-09


To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!