wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu informuje, iż w związku z uchwaleniem w dniu 11 marca 2004 r. nowej ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono szereg zmian  tj. min.:

 

a)       podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, którzy wykonywali czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
w okresie krótszym niż 12 m-cy, będą otrzymywać zwroty podatku VAT
w terminie wydłużonym do 180 dni, od dnia złożenia stosownej deklaracji,

 

 

b)      w/wym. podatnicy w przypadku wpłacenia kaucji w wysokości 250.000 zł, będą otrzymywać zwrot na zasadach ogólnych tj. w terminie 60 dni od dnia złożenia stosownej deklaracji a w przypadku złożenia przewidzianego prawem wniosku (o przyspieszenie zwrotu), w terminie 25 dni od dnia złożenia stosownej deklaracji wraz z przedmiotowym wnioskiem.

 

Ponadto nadmienia się, iż nowe przepisy dot. rejestracji podatników wejdą
w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w/wym. ustawy.

 

     Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Skarbowego
w Lublińcu  ul. Paderewskiego 7b, 42-700 Lubliniec  lub w punkcie informacji podatkowej  tel. (034)  3531535.

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2004r.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!