wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
ROZLICZENIE ROCZNE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2007 ROK
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT
NACZELNIKA  URZĘDU SKARBOWEGO
W LUBLIŃCU

 

W SPRAWIE ROZLICZENIA ROCZNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2007 ROK

           

            Urząd Skarbowy w Lublińcu informuje, że za 2007 rok obowiązują cztery formularze zeznań podatkowych, tj.:PIT-36 (12), PIT-36L (4), PIT-37 (12), PIT-38 (4)

oraz załączniki, tj.:

 PIT/0 (15), PIT-D(19), PIT-M (4), PIT-B(10), PIT-Z (2), PIT/ZG (2) i PIT-2K(4)

 

Formularz PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, od których płatnik pobrał zaliczki na podatek oraz nie doliczają do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci.

 

Zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 przeznaczonej jest dla podatników, którzy uzyskali przychody/dochody opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej.

 

Formularze PIT-36 i PIT-37 przeznaczone są zarówno dla podatników rozliczających się  indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących  dzieci.

 

Zeznania podatkowe PIT-36L i PIT-38 są przeznaczone dla podatników osiągających  przychody/dochody opodatkowane według jednolitej 19% stawki podatku.

 

            Zeznanie podatkowe składa się w Urzędzie Skarbowym
do dnia 30 kwietnia 2008 roku
właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia  2007 roku.

 

Druki zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 wraz z załącznikami wydawane są  siedzibie Urzędu Skarbowego w  pokoju nr 5 Informacja.
Wzory wszystkich formularzy zeznań podatkowych udostępnione są  w holu Urzędu Skarbowego w Lublińcu oraz na stronach internetowych:

Ministerstwa Finansów pod adresem:  http://www.mofnet.gov.pl

Izby Skarbowej w Katowicach pod adresem: http://www.isnet.katowice.pl

 

            Wypełnione zeznania podatkowe przyjmowane są w siedzibie Urzędu Skarbowego w wyznaczonych punktach.

Punkty przyjęć zeznań czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00., a w czwartki w godz. 7.00 do 18.00.

 

 

 

Podatnicy mogą skorzystać z informacji telefonicznej w zakresie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych pod następującymi numerami telefonów wewnętrznych: telefonu (034) 353-15-35 lub 356-16-69 wew. 119, codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00 dodatkowo w czwartki od godziny 7.00 do 18.00 .

            Podobnie jak w latach ubiegłych istnieje możliwość przesłania zeznań podatkowych i dokonywania wpłat za pośrednictwem jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej, jednakże koszty z tytułu przesłania zeznania oraz dokonania wpłaty podatku nie będą już pokrywane ze środków budżetu państwa, a ponosić je będą podatnicy.

             

            Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych następuje
w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zeznania podatkowego
w jednej z dwóch form
:

- na rachunek bankowy (jeżeli numer rachunku został podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym NIP-1 lub NIP-3,

- w kasie urzędu (w tej sytuacji istniej konieczność stawienia się w wyznaczonym czasie do odbioru nadpłaty),

- przekazem pocztowym (nadpłata zostanie pomniejszona w tym wypadku o koszt jej zwrotu).

           

 

            Wpłat należnego podatku dochodowego za 2007 rok można dokonywać
w kasie  Urzędu Skarbowego w Lublińcu lub na następujący numer rachunku bankowego:

                       

 

     NBP O/O KATOWICE

               14101012120014722223000000           

 

            Nadmienia się, iż zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników istnieje obowiązek wpisywania na drukach zeznań podatkowych swojego numeru NIP. Obowiązek ten  będzie bezwzględnie egzekwowany dla zapewnienia prawidłowej identyfikacji podatników.

 

 

 

 

 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!