wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Komunikat dot przepisów obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług

Komunikat dot przepisów obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług 

 

NACZELNIK URZĘDU  SKARBOWEGO W  LUBLIŃCU

  informuje, iż ograniczenie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikające z art. 86 ust. 7 
ustawy z  dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz. 535/,  zgodnie z art. 154 przedmiotowej ustawy nie ma zastosowania do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do której przysługiwało podatnikowi, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązującymi przed dniem 1 maja 2004 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy.

       Przepis art. 154 w/wym. ustawy: 

- ma zastosowanie do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów 
i usług /Dz. U Nr 54 poz. 535/ 

- pod warunkiem zarejestrowania przedmiotowej umowy we właściwym urzędzie skarbowym przed dniem 14 maja 2004 r. 

      Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7b, 42-700  Lubliniec , lub pod nr tel. (034)  356-16-69.

16.04.2004r.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!