wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Ulotka e-deklaracje
w sprawie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

 

Szanowni Państwo

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu uprzejmie informuje o poszerzonej z dniem 01.01.2010 r. możliwości składania w formie elektronicznej formularzy (interaktywnych) zeznań podatkowych w zakresie :
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2009 r. bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.e-deklarcje.gov.pl., a także w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lublińcu (SALA OBSŁUGI PODATNIKA) codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00 dodatkowo w czwartki od godziny 7.00 do 18.00 lub korzystając z informacji telefonicznej w zakresie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych pod następującymi numerami telefonów :

centrala (034) 352-83-00

informacja podatkowa (034) 352-83-06

informacja NIP (034) 352-83-09

 

 

Skrócona instrukcja składania

zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2009 rok w formie elektronicznej bez użycia kwalifikowanego podpisu

Niezbędne wymagania formalne:

W przypadku zeznań składanych wspólnie przez małżonków, wymagane jest złożenie do właściwego urzędu skarbowego (osobiście lub za pośrednictwem poczty) pełnomocnictwa małżonka na formularzu UPL-l.

Jeżeli podatnik w dniu przesłania zeznania za rok 2009 posiada ważne pełnomocnictwo UPL-l lub upoważnienie ZAS-E, nie ma potrzeby ponownego składania formularza UPL-l.

Niezbędne wymagania techniczne:

- dla interaktywnych formularzy

Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 2000, XP, Vista lub 7
i skonfigurowanym dostępem do Internetu (do instalacji wtyczki i AR mogą być potrzebne uprawnienia administratora systemu operacyjnego).

Zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4, zalecana wersja 9.x.

Zainstalowana w systemie wtyczka (plug-in) do programu Adobe Reader (pobrana ze strony
www.e-deklaracje.gov.pl. zakładka "Do pobrania") .

 

- dla aplikacji desktopowej

Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 2000, XP, Vista lub 7 , Linux lub MacOS i skonfigurowanym dostępem do Internetu (mogą być wymagane uprawnienia administratora systemu operacyjnego).

Zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4, zalecana wersja 9.x.

W celu złożenia zeznania drogą elektroniczną z interaktywnych formularzy należy:

Pobrać ze strony Ministerstwa Finansów odpowiedni interaktywny formularz i zapisać na dysku lokalnym komputera. Możliwe jest także otwarcie formularza bezpośrednio na stronie
www.e-deklaracje.gov.pl ,zakładka "Formularze".

Wypełnić formularz zeznania wraz z odpowiednimi załącznikami.

Wprowadzić dane autoryzujące do podpisania zeznania.

Wysłać dokument do systemu e-Deklaracje.

Zachować numer referencyjny wygenerowany po wysłaniu dokumentu. Ten unikalny identyfikator jest niezbędny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Numer referencyjny jest zapisywany również na formularzu w sekcji "Komunikacja z Ministerstwem Finansów" .

Pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Prawidłowo złożony dokument uzyska status 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie.

Wyświetlić UPO (operacja dostępna tylko przy statusie 200). Dane z dokumentu wydrukować i/lub zapisać na dysku komputera.

Uwaga! Dokument Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jest jedynym dowodem potwierdzającym złożenie zeznania w formie elektronicznej.

Zeznania można również składać korzystając z aplikacji e-Deklaracje Desktop (udostępnionej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl w zakładce "Do pobrania") wspierającej obsługę tylko formularzy interaktywnych bez podpisu kwalifikowanego.

Szczegółowe informacje i wskazówki dla podatnika dotyczące składania zeznań rocznych za 2009 rok drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu zawierają dodatkowe instrukcje zamieszczone na stronie www.e-deklaracje.gov.pl w zakładce "Instrukcje".

 

2010-02-02To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!