wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Ewidencja i identyfikacja podatników

EWIDENCJA I IDENTYFIKACJA PODATNIKÓW

 

KOMUNIKAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu informuje, iż podatnik VAT lub osoba prawna nie będącą podatnikiem VAT, mający interes prawny w złożeniu wniosku o zidentyfikowanie kontrahenta z Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej może złożyć wniosek o zidentyfikowanie takiego kontrahenta na piśmie (wniosek VAT-ID), faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną do Biura Wymiany Informacji o VAT Ośrodek Zamiejscowy w Koninie lub do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla siebie ze względu na właściwość miejscową.

Biuro Wymiany Informacji o VAT lub Naczelnik Urzędu Skarbowego potwierdza zidentyfikowanie lub nie potwierdza zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium Państwa Członkowskiego innym niż terytorium kraju (art. 97 ust.17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 54 poz. 535).

Kompleksową informację na temat transakcji wewnątrzwspólnotowych można uzyskać w Biurze Wymiany Informacji o VAT Ministerstwa Finansów.

Adres Biura Wymiany Informacji o VAT:

Ministerstwa Finansów, Biuro Wymiany Informacji o VAT, Ośrodek Zamiejscowy w Koninie  ul. Poznańska  46; 62-510 Konin

Adres e-mail : numery.vat@mofnet.gov.pl

 W Urzędzie Skarbowym w Lublińcu wypełniony wniosek VAT-ID można złożyć w pokoju nr 2 lub przesłać faxem na  nr 356-28-22. Potwierdzenie telefoniczne można uzyskać dzwoniąc pod nr 356-16-69 wew. 113

Sprawdzenia poprawności i ważności numeru VAT kontrahenta jak również sprawdzenia faktu istnienia podmiotu o podanym numerze VAT można również dokonać na stronie internetowej Komisji Europejskiej :

www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm

05.05.2004To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!