wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Ogłoszenie o naborze kandydatów do odbycia praktyki absolwenckiej w Urzędzie Skarbowym w Lublińcu


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie stworzenia możliwości pozyskania doświadczenia oraz nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania w przyszłości pracy zawodowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu organizuje praktyki absolwenckie.

 

  • Praktyka obejmuje swym zakresem zadania realizowane na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego.

 

  • Praktyki adresowane są do absolwentów szkół średnich i wyższych w wieku do 30 lat.

 

  • Praktyka jest odbywana nieodpłatnie.

 

  • Praktykant otrzymuje zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie jej odbywania.

 

  • Wymagane dokumenty od kandydatów: podanie o przyjęcie na praktykę, kserokopia dyplomu ukończenia szkoły, oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (w terminie późniejszym - w przypadku zawarcia umowy z kandydatem, zaświadczenie o niekaralności).

 

Zainteresowani są proszeni o składanie podań na adres
Urzędu Skarbowego w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7 b.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Urząd zastrzega sobie prawo wyboru kandydatów.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
34-352-83-18

 

 

 

W oryginale ogłoszenie podpisane przez

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu

mgr Izabelę Kandzia


 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!