wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja w sprawie osoby odpowiedzialnej za pobór podatku

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona i nazwiska tych osób.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - terminie 14 dni od dnia,w którym wyznaczono inną osobę.

Niedopełnienie powyższego obowiązku stanowiwykroczenie skarboweza popełnienie którego grozi odpowiedzialność karna skarbowa wynikająca z art.79 §1 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy.

 

W oryginale podpisał

w/z Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu

mgr Piotr Kwieciński

Zastępca NaczelnikaTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!