wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY
Zmiana organizacji obsługi kasowej w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lublińcu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu informuje, iż z dniem 01 grudnia 2014 r. nastąpi zmiana organizacji obsługi kasowej realizowanej w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lublińcu, a mianowicie zadanie będzie realizowała instytucja finansowa INPOST FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

W związku ze wskazaną zmianą organizacyjną, klienci korzystający z gotówkowej formy rozliczeń, nadal będą mogli z niej korzystać, na zasadach zbliżonych do dotychczasowych.

Instytucja Finansowa będzie obsługiwała KLIENTÓW w zakresie:

  1. przyjmowania wpłat gotówkowych podatków i niepodatkowych należności budżetowych od podatników, którzy nie są zobowiązani do dokonywania rozliczeń w formie bezgotówkowej (polecenie przelewu). Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić dowód wpłaty gotówkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podatnicy dokonujący wpłat w kasie firmy INPOST nie będą obciążeni opłatą bankową.

  1. dokonywania zwrotów w gotówce nadpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonywania zwrotów w gotówce niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zwroty z kasy są dokonywane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ich wypłaty z Podatnikiem (pismo o zwrot nadpłaty z kasy z podanym numerem kontaktowym winno zostać złożone wraz z zeznaniem podatkowym).

UWAGA!

Nie ma możliwości odbioru nadpłaty w kasie w dniu żądania zwrotu!To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!