wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY
Komunikat dot. akcji rozliczeń rocznych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu - w związku z trwającą Akcją Rozliczania Podatku, informuje że czynności związanych z dokonaniem rozliczenia (pobór formularza, uzyskanie informacji, złożenie zeznania) można dopełnić w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lublińcu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, a w czwartki do godziny 18:00

 

Termin złożenia zeznania za rok 2014 upływa z dniem 30 kwietnia 2015 r.

 

Kasa w urzędzie jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:30

 

W dniu 07.03.2015 (sobota) w Urzędzie Skarbowym w Lublińcu zorganizowany zostanie Dzień Otwarty. W tym dniu urząd będzie czynny w godzinach od 9:00 do 13:00

Urząd Skarbowy w Lublińcu w zakresie przyjmowania zeznań podatkowych oraz udzielania informacji przewiduje wydłużone godziny pracy (do 18:00) w dniach 29 i 30 kwietnia.

Podatnicy mogą skorzystać z informacji telefonicznej w zakresie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych pod następującymi numerami telefonów centrala (034)352-83-00 oraz (034) 352-83-06 codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00 a w czwartki od godziny 7.00 do 18.00

Podobnie jak w latach ubiegłych istnieje możliwość przesłania zeznań podatkowych i dokonywania wpłat podatku za pośrednictwem operatora pocztowego, jednakże koszty z tytułu przesłania zeznania oraz dokonania wpłaty podatku ponoszą podatnicy.

Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych następuje w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zeznania podatkowego w jednej z trzech form:

- na rachunek bankowy (jeżeli numer rachunku został podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym,

- w kasie urzędu (w tej sytuacji istnieje konieczność stawienia się w wyznaczonym czasie do odbioru nadpłaty),

- przekazem pocztowym (nadpłata zostanie pomniejszona w tym wypadku o koszt jej zwrotu).

Wpłat należnego podatku dochodowego za 2014 rok można dokonywać w kasie Urzędu Skarbowego w Lublińcu lub na następujący numer rachunku bankowego:

NBP O/O KATOWICE

14 1010 1212 0014 7222 2300 0000

 

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego zachęca do składania zeznań w formie elektronicznej.

Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej: www.e-deklaracje.gov.pl ., a także w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lublińcu od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, a w czwartki do 1800 lub pod numerami telefonów:

informacja podatkowa (034) 352-83-06

informacja NIP (034) 352-83-09

W pokoju nr 1 w siedzibie tut. Organu (przy stanowisku ochrony) można skorzystać z możliwości wysłania zeznania podatkowego drogą internetową.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!