wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015KOMUNIKATY
Informacja o przyjęciach interesantów w sprawach dotyczących funkcjonowania urzędu oraz w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Skarbowym w Lublińcu
 
Szanowni Państwo,

Skargi i wnioski do Urzędu Skarbowego  można składać:

  • Drogą pisemną na adres: Urząd Skarbowy  w  Lublińcu, ul. Paderewskiego 7b, 42-700 Lubliniec
  • Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie e-PUAP za pomocą formularza tzw. pisma ogólnego do podmiotu publicznego (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP (link otwiera się w nowym oknie w serwisie zewnętrznym),
  • Osobiście w kancelarii stanowisko nr 1 sala obsługi podatnika,
  • Faxem : 34 3528399,
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail:us2419@sl.mofnet.gov.pl,
  • Ustnie: interesant może ustnie zgłosić . skargę i wniosek do protokołu, który pracownik właściwej komórki organizacyjnej sporządza  w trybie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
Uprzejmie informujemy, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących funkcjonowania urzędu oraz w sprawach skarg i wniosków :
  • każdego tygodnia we wtorek w godzinach:   7.00 -  15.00
Na spotkanie można zapisać się osobiście w siedzibie Urzędu lub telefonicznie pod numerem 34 3528301 .
 
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013, poz.267  z późn. zm.) Dział VIII „Skargi i wnioski".
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
Urząd Skarbowy  załatwia wyłącznie skargi i wnioski należące do zakresu swojej właściwości.
Skargi nienależące do kompetencji Urzędu Skarbowego w  Lublińcu podlegają przekazaniu do właściwych organów, co może wpłynąć na wydłużenie terminu ich załatwienia.
Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!