wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Akcja zeznań 2003
Akcja zeznań 2003

Akcja zeznań 2003

 

  1. TERMIN  SKŁADANIA  ZEZNAŃ  ROCZNYCH  ZA  2003  ROK UPŁYWA  Z DNIEM 30.04.2004r.  

  2. ZEZNANIA  PODATKOWE  MOŻNA  PRZESŁAĆ  DO  URZĘDU  SKARBOWEGO  ZA  POŚREDNICTWEM  POCZTY NA ADRES : Urząd Skarbowy, ul. HUBERA 4  ,  43 – 190 Mikołów  .

  3. WPŁATY  KWOT  ROCZNEGO  PODATKU  DOCHODOWEGO  BĘDĄ  PRZYJMOWANE WE  WSZYSTKICH  URZĘDACH  POCZTOWYCH  ZA POMOCĄ BLANKIETU  WPŁAT  NA  RACHUNKI BANKOWE  na konto:

 NBP O/O KATOWICE  Nr   81101012123068412223000000   

    Na odwrotnej stronie blankietu wpłacający powinien podać tytuł wpłaty: „rozliczenie podatku dochodowego za 2003r.”

 

JEDNOCZEŚNIE  ZAWIADAMIA SIĘ,  ŻE  KOSZTY OPŁAT  POCZTOWYCH  Z  TYTUŁU  PRZESŁANIA   LISTEM  POLECONYM   ZEZNAŃ ROCZNYCH  I  KOSZTY  Z  TYTUŁU  WPŁATY  NALEŻNEGO  PODATKU  DOCHODOWEGO NA  RACHUNEK  URZĘDU  SKARBOWEGO  OBCIĄŻAJĄ   ROZLICZAJĄCYCH   SIĘ PODATNIKÓW.

15.01.2004r.

 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!