wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
SKALA PODATKOWA NA ROK 2009

SKALA PODATKOWA NA ROK  2009

 

¨     Kwota dochodu nie powodująca powstania obowiązku podatkowego:   3.091,00 zł

¨     Kwota pomniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy : 46,33 zł (miesięcznie), a za cały rok 556,02 zł

  

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

      Ponad                                               Do

 

Podatek  wynosi

                                                             85.528 zł

 18% - kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85.528 zł                                        

14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

  

Roczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów:

¨     z jednego stosunku pracy:                                       1.335,00 zł (111,25 zł miesięcznie),

¨     z więcej niż jednego stosunku pracy:                        2.002,05 zł,

¨     podwyższone o 25% z jednego stosunku pracy, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę:       1.668,72 zł (139,06 zł miesięcznie),

¨     podwyższone o 25% z więcej niż jednego stosunku pracy, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę: 2.502,56 zł

 Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych  wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!