wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY
Komunikat o rozpoczęciu procesu wdrażania systemu zarządzania jakością w urzędach skarbowych woj. śląskiego
Komunikat o rozpoczęciu procesu wdrażania systemu zarządzania jakością w urzędach skarbowych woj. śląskiego

Drodzy Państwo! Zgodnie z decyzją Ministra Finansów we wszystkich urzędach skarbowych w kraju rozpoczął się proces wdrażania jednolitego systemu zarządzania jakością opartego na międzynarodowych standardach, takich jak: rodzina norm ISO 9000, Wspólna Metoda Oceny CAF oraz Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością EFQM. Celem całego przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej i sprawnej administracji podatkowej, wdrożenie jednolitego systemu zarządzania procesami, systemu samooceny oraz platformy wymiany najlepszych praktyk między jednostkami administracji podatkowej („Baza Dobrych Praktyk").  

Pragnę Państwa poinformować, iż również w urzędach skarbowych woj. śląskiego rozpoczęto proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością, opracowanego w ramach projektu Transition Facility 2005 – 2005/017 – 488.01.03 „Podnoszenie jakości funkcjonowania jednostek administracji podatkowej”. Głównym założeniem tego projektu jest podjęcie autentycznych działań na rzecz przemian, utworzenie nowoczesnej administrację w służbie obywateli. Głównym celem projektu jest poprawa zarządzania jakością w komórkach polskiej administracji podatkowej, realizowana na poziomie trzech celów szczegółowych:

  • poprawa wydajności wybranych komórek poprzez zwiększenie wiedzy pracowników administracji podatkowej
  • poprawa standardów operacyjnych
  • poprawa przepływu informacji w ramach oraz pomiędzy komórkami administracji podatkowej.

Nowe standardy i procesy mają nie tylko pomóc w unowocześnianiu podejścia do zarządzania jakością, zgodnie z przyjętą przez Ministra Finansów „Strategią kompleksowego zarządzania jakością w polskiej administracji podatkowej”, ale także wpłynąć na inne dyscypliny zarządzania, w tym zarządzanie kosztami, ryzykiem czy bezpieczeństwem pracy.

Jakość, do której dążymy, należy rozumieć jako stopień spełnienia formalnych i nieformalnych wymagań klienta w odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości. Jakość w administracji podatkowej to stałe zwiększanie wartości świadczonych usług podatkowych w celu zbliżenia ich do oczekiwań stron zainteresowanych. Poprzez jakość usług podatkowych rozumiemy działanie rzetelne, szybkie, bezbłędne, dostępne, efektywne i skuteczne.

Prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością w urzędach skarbowych woj. śląskiego zainicjowane zostały mocą Zarządzenia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr 1 z dnia z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzenia Jakością w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz urzędach skarbowych woj. śląskiego, w którym został również określony harmonogram wdrożenia systemu zarządzania jakością. Proces wdrażania system zarządzania jakością został podzielony na dziesięć etapów, począwszy od stycznia 2009 r. Działania zaplanowane na lata 2009-2011 podzielone są na następujące etapy:

 

 

 

ETAP I

 

Propagowanie idei zarządzania jakością oraz przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania jakością w jednostce

ETAP II

 

Diagnoza obecnej sytuacji

ETAP III

 

Działania organizacyjne niezbędne do rozpoczęcia etapu projektowania podejścia procesowego i wdrożenia systemu zarządzania jakością

ETAP IV

 

Projektowanie podejścia procesowego i opracowanie niezbędnej dokumentacji

ETAP V

 

Wdrożenie systemu zarządzania jakością

ETAP VI

 

Audyt wewnętrzny i działania korekcyjne

ETAP VII

 

Monitorowanie

ETAP VIII

 

Samoocena i przegląd systemu zarządzania jakością

ETAP IX

 

Działania fakultatywne

ETAP X

 

Zgłoszenie jednostki do procedury certyfikacji

 

Wdrożenie systemu zarządzania jakością w urzędach skarbowych woj. śląskiego obejmuje wszystkie komórki organizacyjne. W celu sprawnej realizacji zadań wynikających z wdrażanego systemu zarządzania jakością oraz jego ciągłego doskonalenia w każdej jednostce powołano:

·       Pełnomocnika ds. zarządzania jakością, którego zadaniem jest nadzór i koordynacja działań związanych z wdrażaniem, utrzymaniem oraz doskonaleniem systemu zarządzania jakością

·       Audytora wiodącego, który odpowiada za nadzór i koordynację wszystkich działań audytowych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem oraz doskonaleniem systemu zarządzania jakością.

Mamy nadzieję, że wdrożenie systemu zarządzania jakością w administracji podatkowej pozwoli nie tylko udoskonalić wewnętrzne działanie urzędu, ale także:

  • podniesie prestiż i autorytet urzędnika oparty na wiarygodności i zadowoleniu klientów
  • zwiększy profesjonalizm pracowników poprzez wzrost wiedzy i umiejętności
  • spowoduje efektywne wykorzystanie społecznego potencjału,
  • pozwoli uzyskać przejrzystość organizacyjną
  • zoptymalizuje koszty pracy
  • umożliwi zbudowanie nowoczesnego systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • ukształtuje nowe wzorce zachowań oraz norm etyki zawodowej.

Chcemy w jak największym stopniu reagować na Państwa potrzeby i spełniać Państwa oczekiwania. Tylko z Państwa pomocą możliwe jest stworzenie profesjonalnej i prawdziwie przyjaznej administracji podatkowej.

Z wyrazami szacunku

Pełnomocnik ds. zarządzania jakością.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!