wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
ZMIANY W OPODATKOWANIU PRZYCHODÓW Z NAJMU RYCZAŁTEM EWIDENCJONOWANYM
Skrócona instrukcja składania zeznań rocznych

ZMIANY   W    OPODATKOWANIU PRZYCHODÓW   Z    NAJMU RYCZAŁTEM      EWIDENCJONOWANYM

 

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144 z 1998r. poz. 930 ze zmianami) od 2010 roku ryczałt od przychodów osiągniętych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 8,5% bez względu na wysokość przychodów z tego tytułu.

 

Osoby, które do tej pory korzystały z opodatkowania na ogólnych zasadach i w 2010r. chcą zmienić tę formę - są obowiązane złożyć oświadczenie o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania nie później niż w terminie do 20 stycznia roku kalendarzowego. Zaś dla osób chcących kontynuować opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym wiążący jest wybór formy opodatkowania dokonany w latach poprzednich. Natomiast osoby rozpoczynające wynajmowanie nieruchomości lub ruchomości w trakcie roku powinny złożyć takie oświadczenie przed rozpoczęciem najmu, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu z tego tytułu.

 

Nie uległ zmianie termin złożenia oświadczenia w przypadku chęci opodatkowania całości przychodów - z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze - przez jednego z małżonków. 

18.01.2010To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!