wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Skrócona instrukcja składania zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2009 rok w formie elektronicznej bez użycia kwalifikowanego podpisu.
Skrócona instrukcja składania zeznań rocznych
Skrócona instrukcja składania zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2009 rok w formie elektronicznej bez użycia kwalifikowanego podpisu.

 


Niezbędne wymagania formalne:
1. W przypadku zeznań składanych wspólnie przez małżonków, wymagane jest złożenie do właściwego urzędu skarbowego (osobiście lub za pośrednictwem poczty) pełnomocnictwa małżonka na formularzu UPL-1.
2. Jeżeli podatnik w dniu przesłania zeznania za rok 2009 posiada ważne pełnomocnictwo UPL-1 lub upoważnienie ZAS-E, nie ma potrzeby ponownego składania formularza UPL-1.
Niezbędne wymagania techniczne:
- dla interaktywnych formularzy
1. Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 2000, XP, Vista lub 7 i skonfigurowanym dostępem do Internetu (do instalacji wtyczki i AR mogą być potrzebne uprawnienia administratora systemu operacyjnego).
2. Zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4, zalecana wersja 9.x.
3. Zainstalowana w systemie wtyczka (plug-in) do programu Adobe Reader (pobrana ze strony www.e-deklaracje.gov.pl, zakładka „Do pobrania”) .
- dla aplikacji desktopowej
1. Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 2000, XP, Vista lub 7 , Linux lub MacOS i skonfigurowanym dostępem do Internetu (mogą być wymagane uprawnienia administratora systemu operacyjnego).
2. Zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4, zalecana wersja 9.x.
W celu złożenia zeznania drogą elektroniczną z interaktywnych formularzy należy:
1. Pobrać ze strony Ministerstwa Finansów odpowiedni interaktywny formularz i zapisać na dysku lokalnym komputera. Możliwe jest także otwarcie formularza bezpośrednio na stronie www.e-deklaracje.gov.pl , zakładka „Formularze”.
2. Wypełnić formularz zeznania wraz z odpowiednimi załącznikami.
3. Wprowadzić dane autoryzujące do podpisania zeznania.
4. Wysłać dokument do systemu e-Deklaracje.
5. Zachować numer referencyjny wygenerowany po wysłaniu dokumentu. Ten unikalny identyfikator jest niezbędny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Numer referencyjny jest zapisywany również na formularzu w sekcji „Komunikacja z Ministerstwem Finansów”.
6. Pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Prawidłowo złożony dokument uzyska status 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie.
7. Wyświetlić UPO (operacja dostępna tylko przy statusie 200). Dane z dokumentu wydrukować i/lub zapisać na dysku komputera.
Uwaga! Dokument Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jest jedynym dowodem potwierdzającym złożenie zeznania w formie elektronicznej.
Zeznania można również składać korzystając z aplikacji e-Deklaracje Desktop (udostępnionej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl w zakładce „Do pobrania”) wspierającej obsługę tylko formularzy interaktywnych bez podpisu kwalifikowanego.
Szczegółowe informacje i wskazówki dla podatnika dotyczące składania zeznań rocznych za 2009 rok drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu zawierają dodatkowe instrukcje zamieszczone na stronie www.e-deklaracje.gov.pl w zakładce „Instrukcje”.
W przypadku wątpliwości lub problemów związanych z wysyłaniem zeznań, zalecamy korzystanie ze zbioru odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i rozwiązań najczęściej występujących problemów, który został zamieszczony w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.

12.02.2010To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!