wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja odnośnie zeznań rocznych za 2009r.

Informacja odnośnie zeznań rocznych za 2009r.

1.     TERMIN SKŁADANIA ZEZNAŃ ROCZNYCH ZA 2009 ROK:

 

DLA  PIT - 28                              UPŁYWA Z DNIEM 01.02.2010 R.

DLA  PIT - 36, 36L, 37, 38, 39    UPŁYWA Z DNIEM 30.04.2010 R.

 

 

2.     INFORMACJE W SPRAWIE ROZLICZENIA ROCZNEGO UZYSKAĆ MOŻNA POD NUMEREM TELEFONU

 

URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE 32/ 324 61 21 LUB KRAJOWEJ INFORMACJI PODATNIOWEJ 0 801 055 055, 22/330 03 30

 

 

3.     ZEZNANIA PODATKOWE MOŻNA ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE URZĘDU LUB PRZESŁAĆ DO URZĘDU SKARBOWEGO    ZA POŚREDNICTWEM POCZTY NA ADRES:

 

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO, UL. HUBERA 4, 43-190 MIKOŁÓW

 

 

4.     WPŁATY KWOT ROCZNEGO PODATKU DOCHODOWEGO MOŻNA DOKONYWAĆ PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE BĄDŹ WE WSZYSTKICH URZĘDACH POCZTOWYCH ZA POMOCĄ BLANKIETU WPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY:

 

NBP O/O KATOWICE Nr 81 1010 1212 3068 4122 2300 0000

 

NA ODWROTNEJ STRONIE BLANKIETU WPŁACAJĄCY POWINIEN PODAĆ TYTUŁ WPŁATY:„podatek dochodowy PIT-........ za 2009 r.”

 

JEDNOCZEŚNIE ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE KOSZTY OPŁAT POCZTOWYCH Z TYTUŁU PRZESŁANIA
LISTEM POLECONYM ZEZNAŃ ROCZNYCH I KOSZTY Z TYTUŁU WPŁATY NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO NA RACHUNEK URZĘDU SKARBOWEGO OBCIĄŻAJĄ ROZLICZAJĄCYCH SIĘ PODATNIKÓW.

03.03.2010 rTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!