wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO DLA 1% PODATKU NALEŻNEGO ZA 2009 ROK

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO DLA 1% PODATKU NALEŻNEGO ZA 2009 ROK

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, iż na stronnie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl) został opublikowany wykaz organizacji pożytku publicznego, zawierający nazwę OPP, siedzibę, numer wpisu do KRS oraz numer rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku.

 

Z wykazu tego można wybrać jedną organizację pożytku publicznego, na rzecz której naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, przekaże na wniosek podatnika, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego za 2009 rok.

Chęć przekazania 1% swojego podatku należnego za 2009 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego(OPP),  należy wyrazić poprzez wypełnienie wniosku zawartego w formularzu zeznania podatkowego (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39).

Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym jednej organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie jej nazwy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego. Organizację pożytku publicznego należy wybrać        z wykazu, o którym mowa powyżej.

 

Ponadto w części zeznania podatkowego oznaczonej "Informacje uzupełniające" znajduje się miejsce, w którym pisemnie można wskazać cel szczegółowy związany z zadysponowaniem przez podatnika kwoty 1% podatku na rzecz OPP. Są to następujące rubryki zeznania:

- poz. 133 zeznania PIT-28

- poz. 128 zeznania PIT-37

- poz. 309 zeznania PIT-36

- poz. 109 zeznania PIT-36L

- poz. 62 zeznania PIT-38

- poz.55 zeznania PIT-39.

W tej samej części zeznania każdy podatnik ma również możliwość wyrażenia zgody na przekazanie własnych danych, tj. imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości wnioskowanej kwoty, wybranej organizacji pożytku publicznego, przez zaznaczenie kwadratu w specjalnie przeznaczonej do tego rubryce zeznania:

- poz. 134 zeznania PIT-28

- poz. 129 zeznania PIT-37

- poz. 310 zeznania PIT-36

- poz. 110 zeznania PIT-36L

- poz. 63 zeznania PIT-38

- poz.56 zeznania PIT-39. 

 

Warunkiem przekazania 1% jest:

- złożenie zeznania podatkowego w terminie (w przypadku składania korekty zeznania, korekta musi być dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego).

- zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

 

18.03.2010To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!