wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Komunikat w sprawie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2005r.i limitu do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Komunikat w sprawie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2005r. i limitu do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

1.    Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2005r.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie obowiązane będą w 2005 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich:

  a) przychody, w rozumieniu art.14 ustawy o podatku dochodowym od osób  

       fizycznych

      – dla prowadzących w 2004 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów ,

   b) przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych    

      - dla prowadzących w 2004 r. księgi rachunkowe ,

za 2004 rok wyniosły co najmniej 3.506.560 zł, tj. kwotę stanowiącą równowartość 800.000 euro, przeliczonych na złote według średniego kursu NBP obowiązującego w  dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą kursów NBP nr 192/A/2004 średni kurs 1 euro w dniu 30.09.2004 r. wynosił 4,3832 zł.

2.    Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Zgodnie z tabelą NBP nr 193/A/2004 średni kurs 1 euro w dniu 01.10.2004r. wynosił 4,3787 zł. W związku z tym w 2005 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

  1) mogą płacić podatnicy, którzy w 2004 r. uzyskali przychody:

    a) z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości 

        nieprzekraczającej 1.094.675 zł,

    b) z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki, jeżeli suma przychodów  

        wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 1.094.675 zł,

  2) mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę  

      formę opodatkowania,

  3) kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2004 r. otrzymali przychody:
   a) z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości  

       nieprzekraczającej  109.467,50 zł,

   b) z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki, jeżeli suma przychodów  

       wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 109.467,50 zł,

  4) z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o   

      podobnym charakterze według stawki 8,5% mogą płacić podatnicy do 

      momentu przekroczenia kwoty przychodu w wysokości 17.514,80 zł.  

 

23.11.2004r.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!