wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Limity na 2011 rok
1

1.     Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2011r.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie obowiązane będą w 2011 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich:

 

a) przychody, w rozumieniu art.14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

    – dla prowadzących w 2010 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów ,

b) przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych – dla    
     prowadzących w 2010 r. księgi rachunkowe ,

 

za 2010 rok wyniosły co najmniej 4.784.400 zł, tj. kwotę stanowiącą równowartość 1.200.000 euro, przeliczonych na złote według średniego kursu NBP obowiązującego na  dzień 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy, który wyniósł 3,9870 zł.

2.     Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Zgodnie z tabelą NBP nr 192/A/NBP/2010 średni kurs 1 euro na dzień 01.10.2010r. wynosił 3,9465. W związku z tym w 2011 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 

1)     mogą płacić podatnicy, którzy w 2010 r. uzyskali przychody:

a)     z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 591.975 zł,

b)    z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 591.975 zł,

2)     mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania,

3)     kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2010 r. osiągnęli przychody:
a) z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej     
    98.662,50 zł,

b)    z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 98.662,50 zł.

 

3. Mały podatnik w 2011 roku.

 

Mały podatnik, dla płatności kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz jednorazowej amortyzacji, to podatnik którego przychody ze sprzedaży wraz z należnym VAT nie przekroczyły w 2010 roku:

 

 

4.736.000 zł

Równowartość 1.200.000 EUR przeliczonych na zł po kursie średnim NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł 

Limit wydatków na nabycie w 2011r środków trwałych uprawniający do jednorazowej amortyzacji

 

   197.000 zł

Równowartość 50.000 EUR przeliczonych na zł po kursie średnim NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!