wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Kwota uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług  w 2011r. i limity dla małych podatników na 2011r.
Kwota uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów   i usług    w 2011r

 

Kwota uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów   i usług    w 2011r.

 

Zwalnia  się z podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł {(art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług , w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2.12.2009r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 215, poz. 1666).

W 2011r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej   w 2010r. była wyższa niż  100.000 zł  i nie przekroczyła 150.000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia (na stosownych drukach)  o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia  15 stycznia 2011r.

Podatnicy którzy w 2010r. rozpoczęli wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, u których wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 100.000 zł  i nie przekroczyła 150.000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów  i usług, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia (na stosownych drukach) o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia  15 stycznia 2011r.

 

Limity dla małych podatników na 2011r.

 

Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.00 euro (art. 2 pkt 25 ustawy o podatku VAT). Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika   w 2011r. wynosić będzie   4.736.000 zł,

W przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu), od 1.01.2011r. limit ten stanowić będzie wartość nieprzekraczającą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 45.000 euro czyli    178.000 zł.

 

                                                                                                                                            Sporządziła: Barbara Cieniawska-Lenard

                                                                                                                                            Kierownik Referatu Podatków Pośrednich

                                                                                                                                            Urzędu Skarbowego w Mikołowie

                                                                                                                                            Mikołów, dnia 22.12.2010r.

 

 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!