wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZEZNAŃ ROCZNYCH ZA 2010r.
1

 

1. TERMIN SKŁADANIA ZEZNAŃ ROCZNYCH ZA 2010 ROK:

·          DLA PIT - 28                               UPŁYWA Z DNIEM 31.01.2011 R.

·          DLA PIT - 36, 36L, 37, 38, 39    UPŁYWA Z DNIEM 02.05.2011 R.

 

 

2.INFORMACJE W SPRAWIE ROZLICZENIA ROCZNEGO UZYSKAĆ MOŻNA POD NUMEREM TELEFONU:

·          URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE (32) 324 61 00 (CENTRALA)

·          KRAJOWEJ INFORMACJI PODATNIOWEJ 0 801 055 055, (22) 330 03 30

 

3. ZEZNANIA   PODATKOWE  MOŻNA  ZŁOŻYĆ   W   SIEDZIBIE   URZĘDU   LUB   PRZESŁAĆ  DO  URZĘDU   SKARBOWEGO ZA POŚREDNICTWEM POCZTY NA ADRES:

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO, UL. HUBERA 4, 43-190 MIKOŁÓW

 

4. WPŁAT KWOT ROCZNEGO PODATKU DOCHODOWEGO MOŻNA DOKONYWAĆ PRZELEWEM NA  RACHUNEK BANKOWY URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE BĄDŹ WE WSZYSTKICH URZĘDACH POCZTOWYCH ZA POMOCĄ BLANKIETU WPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY:

NBP O/O KATOWICE Nr 81 1010 1212 3068 4122 2300 0000

DOKONUJĄC WPŁATY W TEN SPOSÓB WPŁACAJĄCY POWINIEN PODAĆ TYTUŁ WPŁATY:„podatek dochodowy PIT-........ za 2010 r.h

WPŁAT MOŻNA DOKONAĆ RÓWNIEŻ W KASIE URZĘDU.

 

5. KOSZTY OPŁAT POCZTOWYCH Z TYTUŁU PRZESŁANIA LISTEM POLECONYM ZEZNAŃ ROCZNYCH I KOSZTY Z TYTUŁU WPŁATY NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO NA RACHUNEK URZĘDU SKARBOWEGO OBCIĄŻAJĄ ROZLICZAJĄCYCH SIĘ PODATNIKÓW.

 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!