wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K i VAT-7D obowiązujące w 2011r.

 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 250, poz. 1681), zostały wprowadzone nowe wzory deklaracji, i tak:

1/ VAT-7 wersja 12

2/ VAT-7K wersja 6

3/ VAT-7D wersja 3

4/ VAT-8 wersja 4

5/ VAT-9M wersja 2

Nowe wzory deklaracji stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2011 roku.

 

Dotychczasowe wzory deklaracji, tj. VAT-7 (wersja 11), VAT-7K (wersja 5), VAT-7D (wersja 2), VAT-8 (wersja 3) i VAT-9M (wersja 1) można stosować nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2011r.

W praktyce oznacza to, że np.:

- deklarację VAT-7 w wersji 11 można składać za okres od stycznia do czerwca 2011r.,

- deklarację VAT-7K w wersji 5 można składać za I i II kwartał 2011r.

Powyższe nie dotyczy jednak podatników dokonujących dostawy towarów oraz świadczących i nabywających usługi, dla których podatnikiem jest nabywca.

 

Ponadto, w związku ze zmianą stawek podatkowych w podatku od towarów i usług w deklaracjach dotychczas obowiązujących w części C - Rozliczenie podatku należnego:

- w wierszu 4 "Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3%" podatnicy mogą wykazywać również transakcje opodatkowane stawką 5%,

- w wierszu 5 "Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7%" podatnicy mogą wykazywać również transakcje opodatkowane stawką 8%,

- w wierszu 6 "Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22%" podatnicy mogą wykazywać również transakcje opodatkowane stawką 23%,To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!