wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Zasady zwrotu nadpłat podatków

I. Podatnicy , którzy nie prowadzą działalności gospodarczej otrzymają 

   zwrot nadpłaty :

1.     przelewem na aktualny rachunek bankowy

jeżeli :

- w latach ubiegłych zawiadomili tut. Urząd o posiadaniu tego   rachunku bankowego – tj. wskazali w druku NIP-3 nazwę banku   i numer rachunku - lub do zeznania za rok 2010 dołączą druk NIP – 3 , w którym   w bloku B.7. wpiszą informacje o posiadanym rachunku    bankowym.

 

Zwrot na rachunek bankowy to najbardziej korzystna forma zwrotu, gdyż  jest:

- bezpłatny,

- realizowany przez bank w okresie krótszym niż przekaz za pośrednictwem  poczty, bądź wypłata w kasie Urzędu,

- nie wymaga osobistego stawienia się w Urzędzie w wyznaczonym czasie.

 

2.     przekazem pocztowym

 

Podatnik ponosi koszt zwrotu podatku za  pośrednictwem poczty.

Z kwoty nadpłaty Urząd obowiązany jest potrącić opłatę pocztową za przekaz.

 

3.  w formie wypłaty z kasy

 

Zwrot z kasy może nastąpić przy zachowaniu następujących 

  warunków:

    - podatnik złożył wniosek o zwrot nadpłaty z kasy,

    - w zeznaniu / PIT-37 poz. 128; PIT-36 poz. 309/ lub we wniosku   poda numer swojego telefonu,

- osobiście odbierze nadpłatę w dniu wyznaczonym przez Urząd.                            

 

 

II. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą , którzy nie są        zobowiązani do posiadania rachunku bankowego:

 

- zwroty nadpłat następują według zasad opisanych w pkt I  / przy czym zgłoszenia rachunku bankowego należy dokonać   na formularzu EDG-1 wraz z załącznikiem EDG-Rb/.

 

III. Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą, którzy zobowiązani  

do posiadania rachunku bankowego:

- zwroty nadpłat będą dokonywane na rachunek bankowy, który podatnik wskazał

w załączniku EDG-Rb do druku EDG-1 lub w druku NIP-1 /blok B.7/ .

 

Obowiązujące przepisy nie dopuszczają innego sposobu zwrotu nadpłat przysługujących tej grupie podatników.

 

    ***************************************

 

Szczególny sposób postępowania przewidziano dla nadpłat, które nie przekraczają kwoty 8,80 zł .

Taka nadpłata podlega zwrotowi jeżeli podatnik nie posiada zaległości i wystąpi o jej zwrot.

Wypłata kwoty może nastąpić wyłącznie w kasie Urzędu, co wiąże się z koniecznością osobistego zgłoszenia się podatnika w czasie wyznaczonym przez Urząd.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!