wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Komunikat w sprawie rozliczenia rocznego za 2010r.

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że termin do złożenia zeznań o wysokości dochodów osiągniętych w 2010r. upływa w dniu 2.05.2011r.

 Zeznania podatkowe można:

  1. Przesłać do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem poczty na adres: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Hubera 4,
  2. Złożyć osobiście w siedzibie organu podatkowego w godzinach pracy Urzędu, tj.: codziennie od 7.00 do 15.00, natomiast w poniedziałki od 7.00 do 18.00.

W dniach: 28.04.2011r. i 29.04.2011r. czas pracy Urzędu będzie wydłużony do godziny 17.00.

W sobotę 30.04.2011r. zeznania podatkowe będą przyjmowane w godzinach od 9.00 do 13.00.

  1. Przesłać drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje i wskazówki dla podatnika, dotyczące tej formy składania zeznań rocznych, zamieszczone zostały na stronie: www.e-deklaracje.gov.pl.

 Wpłat kwot rocznego podatku dochodowego należy dokonywać na konto Urzędu Skarbowego w Mikołowie:

NBP O/O KATOWICE Nr 81 1010 1212 3068 4122 2300 0000

 Równocześnie zwraca się uwagę, że usługi w zakresie przesyłania zeznań oraz dokonywania wpłat podatku świadczone przez Pocztę Polską są odpłatne. Podatnik ponosi również koszt zwrotu podatku za pośrednictwem poczty.

 Informacje w zakresie rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskać można pod numerem telefonu:

  • Urzędu Skarbowego w Mikołowie: 32 3246 120
  • Izby Skarbowej w Katowicach: 32 207 6216, 34 369 7700,
  • Krajowej Informacji Podatkowej: 0 801 055 055, 22 330 0330


To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!