wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja dotycząca składania zeznań rocznych przez Internet

Wysyłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca.

 

W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu można składać następujące deklaracje podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za 2011r. oraz wniosek PIT-16 w 2012r.

 

Do wysyłania powyższych deklaracji podatkowych i wniosku PIT-16 należy:

 • posiadać odpowiednio skonfigurowany sprzęt i oprogramowanie zgodne z wymogami określonymi przez Ministerstwo Finansów,

 • posiadać dostęp do Internetu,

 • przygotować dane takie jak: PESEL, NIP (dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarcza albo zarejestrowanych podatników podatku od towarów i usług albo płatników składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika), imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2010r. – zabezpieczają one autentyczność składanej deklaracji.

 

Od 2012r. osoby fizyczne, jeśli:

 • nie prowadzą działalności gospodarczej,

 • nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,

 • nie są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika

dla celów podatkowych posługują się numerem PESEL.

 

Następnie należy:

 1. wejść na stronę http://www.e-deklaracje.gov.pl/ i pobrać:

 2. z zakładki Do pobraniaaplikację desktopową e-Deklaracje działającą w środowiskach systemów operacyjnych rodziny Windows, Linux oraz Mac OS (instrukcja dostępna również w sekcji Do pobrania) lub

 3. właściwy formularz z zakładki Formularze(patrz: UWAGA),

 4. wypełnić formularz,

 5. podpisać go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2010r.,

 6. wysłać dokument,

 7. pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)- jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym.

 

UWAGA: Wymagania sprzętowo-techniczne niezbędne do składania deklaracji za pomocą interaktywnych formularzy z zakładki Formularze.

Aby wypełnić i wysłać zeznanie w formie elektronicznej należy posiadać:

 • komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP, Vista lub 7) i skonfigurowanym dostępem do Internetu,

 • zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4 (wersja polska lub angielska) – wersja do pobrania na stronie www: http://www.adobe.com/pllub http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep 2.html.

 • pobraną ze strony http://www.e-deklaracje.gov.pl/i zainstalowaną w systemie wtyczkę do programu Adobe Reader, w przypadku posiadania wtyczki z roku poprzedniego należy ją odinstalować, a następnie zainstalować wersję na rok 2012,

 • pobrany ze strony Ministerstwa Finansów formularz interaktywny i zapisany na dysku lokalnym komputera (możliwe jest także otwarcie formularza bezpośrednio na stronie http://www.e-deklaracje.gov.pl/)

 • uprawnienia administratora systemu operacyjnego na danym komputerze (w celu instalacji wtyczki) - samo wypełnienie i przesłanie formularza nie wymaga uprawnień administratora.

 

Zeznania PIT-36 i PIT-37 za 2011r. można wysłać drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego:

 • indywidualnie,

 • wspólnie z małżonkiem (bez wymogu złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa UPL-1),

 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

Dodatkowo, bez podpisu kwalifikowanego, można złożyć korektę deklaracji:

 • za 2008r.: PIT-37,

 • za 2009r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,

 • za 2010r.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A

używając Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)

 • za 2011r.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A

używając identyfikatora podatkowego NIP albo tylko numeru PESEL.

 

W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu nie mogą być składane deklaracje autoryzowane przez pełnomocnika.

 

W przypadku pojawienia się wątpliwości można skorzystać z instrukcji wypełniania zeznań „krok po kroku” zamieszczonej na stronie http://www.e-deklaracje.gov.pl/.

 

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętać jednak należy, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony http://www.e-deklaracje.gov.pl/.

 

Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • oszczędność czasu,

 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,

 • łatwość wypełnienia,

 • bezpieczeństwo przesyłanych danych,

 • gwarancja poprawności składanej deklaracji,

 • ochrona środowiska,

 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

 

Korzystając z tak dogodnego sposobu składania zeznań nie należy zwlekać z wykonaniem tej czynności do ostatniego dnia terminu, który upływa 30.04.2012r.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!