wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja dotycząca ZEZNAŃ ROCZNYCH za 2011r.
  1. Termin składania zeznań rocznych za 2011 rok:

  2. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 upływa z dniem30.04.2012 r.

 

2.Informacje w sprawie rozliczenia rocznego uzyskać można pod numerem telefonu:

  • Urzędu Skarbowego w Mikołowie (32) 324 61 00 (CENTRALA)

  • Krajowej Informacji Podatkowej 0 801 055 055, (22) 330 03 30

 

3. Zeznania podatkowe można:

  • przekazać drogą elektroniczną poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl

  • złożyć w siedzibie Urzędu,

  • przesłać do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem poczty na adres: Naczelnik Urzędu Skarbowego, ul. Hubera 4, 43-190 Mikołów.

 

4. Wpłat kwot rocznego podatku dochodowego można dokonać:

  • na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Mikołowie: NBP O/O Katowice nr 81 1010 1212 3068 4122 2300 0000 - dokonując wpłaty w ten sposób wpłacający powinien podać tytuł wpłaty: „podatek dochodowy PIT-........ za 2011 r.”,

  • w kasie Urzędu Skarbowego.

 

5. Koszty opłat pocztowych z tytułu przesłania listem poleconym zeznań rocznych i koszty z tytułu wpłaty należnego podatku dochodowego na rachunek Urzędu Skarbowego obciążają rozliczających się podatników.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!