wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Komunikat w sprawie rozliczenia rocznego za 2011r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że termin do złożenia zeznań o wysokości dochodów osiągniętych w 2011r. upływa w dniu 30.04.2012r.

Zachęcam Państwa do korzystania z prostej, wygodnej i szybkiej metody przesyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną poprzez portal http://www.e-deklaracje.gov.pl/ bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym i bez wychodzenia z domu.http://www.e-deklaracje.gov.pl

Zeznania podatkowe można też:

  1. Przesłać do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem poczty na adres: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Hubera 4,
  2. Złożyć osobiście w siedzibie organu podatkowego w godzinach pracy Urzędu, tj.: codziennie od 7.00 do 15.00, natomiast w poniedziałki od 7.00 do 18.00.

Ponadto:

  • w sobotę dnia 10 marca 2012r. (DZIEŃ OTWARTY) w godzinach 9.00 - 13.00 podatnicy będą mogli zasięgnąć informacji o zasadach wypełniania rocznego zeznania podatkowego oraz złożyć zeznanie podatkowe,
  • w dniu 27.04.2012r. czas pracy Urzędu będzie wydłużony do godziny 17.00.
  • w sobotę 28.04.2012r. zeznania podatkowe będą przyjmowane w godzinach od 9.00 do 13.00.

Kasa Urzędu Skarbowego w Mikołowie czynna jest:

  • w poniedziałki w godzinach 7.00 – 16.00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00
  • w dniu 27.04.2012r. w godzinach 7.00 – 16.00

W soboty kasa nieczynna

Wpłat kwot rocznego podatku dochodowego należy dokonywać na konto Urzędu Skarbowego w Mikołowie: NBP O/O KATOWICE Nr 81 1010 1212 3068 4122 2300 0000

Równocześnie zwracam uwagę, że usługi w zakresie przesyłania zeznań oraz dokonywania wpłat podatku świadczone przez Pocztę Polską są odpłatne. Podatnik ponosi również koszt zwrotu podatku za pośrednictwem poczty.

Informacji w zakresie rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskać można pod numerem telefonu:

  • Urzędu Skarbowego w Mikołowie: 32 3246 120
  • Krajowej Informacji Podatkowej: 0 801 055 055, 22 330 0330


To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!