wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja o konsekwencjach nieterminowego złożenia zeznania podatkowego oraz skutkach finansowych z tytułu nieterminowej zapłaty podatku.

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że:

1. termin złożenia zeznania podatkowego za 2011 rok upływa z dniem 30 kwietnia 2012 roku.

2. termin płatności, wynikającej z zeznania podatkowego - różnicy podatku do zapłaty upływa 30 kwietnia 2012 roku.

3. niezapłacony w terminie płatności podatek stanowi zaległość podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę.

4. nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej lub zeznania podatkowego stanowi wykroczenie skarbowe i jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 150,00 zł do 30.000,00 zł lub nałożeniem mandatu karnego w wysokości od 150,00 zł do 3.000,00 zł.

5. złożenie zeznania podatkowego po obowiązującym terminie, tj. po dniu 30 kwietnia 2012 r. powoduje utratę prawa:

- do zastosowania łącznego opodatkowania dochodów małżonków,

- do zastosowania opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci,

- do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Podstawa prawna:

- art. 51, art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami),

- art. 6 ust. 10 w związku z art. 6 ust. 2 i 4, art. 45 ust. 1 i art. 45c ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t Dz. U. z 2010 roku, Nr 51, poz. 307 ze zmianami),

- art. 54 i 56 § 4 ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 roku, Nr 111, poz. 765 ze zmianami).

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie

mgr Aldona SiedlisTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!