wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Koniec podwójnej zaliczki

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że począwszy od 2012r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym według skali podatkowej i podatkiem liniowym oraz dla osób prawnych zlikwidowany został obowiązek zapłaty ostatniej zaliczki na podatek dochodowy w podwójnej wysokości. W ciągu roku zaliczki miesięczne podatnicy są obowiązani wpłacać do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast zaliczki kwartalne - do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za miesiąc grudzień oraz za ostatni kwartał roku podatkowego powinna zostać uregulowana do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Jeżeli jednak przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie roczne i zapłaci podatek z niego wynikający, to nie będzie musiał wpłacać zaliczki za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych nowe zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy będą stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31.12.2011r. Oznacza to, że osoby prawne, których rok podatkowy rozpoczął się przed 01.01.2012r. (u tych podatników rok podatkowy nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym) zaliczkę za ostatni miesiąc lub kwartał zapłacą według starych zasad.

Podstawa prawna:

  • art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 361 ze zm.)

  • art. 25 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. nr 74 poz. 397 ze zm.)

 

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego zachęca do składania zeznań rocznych za 2012r. w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie http://www.e-deklaracje.gov.pl/.

 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!