wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY
Kasy rejestrujące zmiany od 1 stycznia 2013r.

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do stosowania kas fiskalnych. Od tej ogólnej zasady wyjątki w postaci zwolnień są określane przez ministra finansów w rozporządzeniu.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie przewiduje stosowanie zwolnień do końca 2012 roku. Minister zdecydował się przedłużyć zwolnienia na kolejne dwa lata, jednak już w mocno ograniczonym zakresie, wskazując przy tym na tendencję stopniowej likwidacji zwolnień.

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązywać będzie - rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

Rozporządzenie normuje kwestię zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych w latach 2013-2014.

W nowym rozporządzeniu utrzymano prawie wszystkie dotychczasowe zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych wymienione w załączniku do rozporządzenia, z wyjątkiem szkół nauki jazdy - PKWiU 85.53.11.

Zasadniczą nowością jest radykalne obniżenie z 40.000 zł do 20.000 zł limitu obrotów, powyżej których trzeba prowadzić kasę fiskalną i zrównanie limitu obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy fiskalnej dla przedsiębiorców nowych i kontynuujących działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, obroty w wysokości 20.000 zł będą wyliczali proporcjonalne do okresu prowadzenia działalności.

UWAGA!

W przypadku podatników, którzy:

1. nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia oraz

2. nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i 3 nowego rozporządzenia

  • zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2013r.

Przykład: Podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, u którego kwota obrotu w 2012r. nie przekroczyła 40.000 zł, jednak przekroczyła 20.000 zł i wykonuje czynności które nie zostały wymienione w załączniku do ww. rozporządzenia, będzie obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od dnia 1 marca 2013r.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie

mgr Aldona Siedlis To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!