wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja o konsekwencjach nieterminowego złożenia zeznania podatkowego oraz skutkach finansowych nieterminowej zapłaty podatku.

 

 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że:

 

 1. termin złożenia zeznania podatkowego PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2012 rok upływa z dniem 30 kwietnia 2013 roku.

 2. termin płatności, wynikającej z zeznania podatkowego - różnicy podatku do zapłaty upływa 30 kwietnia 2013 roku.

 3. niezapłacony w terminie płatności podatek stanowi zaległość podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę.

 4. nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej lub zeznania podatkowego stanowi wykroczenie skarbowe i jest zagrożone:

 5. w przypadku zastosowania postępowania mandatowego karą grzywny w wysokości od 160,00 zł do 3.200,00 zł,

 6. w postępowaniu przed sądem karą grzywny w wysokości od 160,00zł do 32.000,00 zł,

 7. złożenie zeznania podatkowego po obowiązującym terminie, tj. po dniu 30 kwietnia 2013 r. powoduje utratę prawa:

 8. do zastosowania łącznego opodatkowania dochodów małżonków,

 9. do zastosowania opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci,

 10. do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

Podstawa prawna:

 • art. 51 i art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zmianami),

 • art. 6 ust. 10 w związku z art. 6 ust. 2 i 4, art. 45 ust. 1 i art. 45c ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: z 2012r. poz. 361 ze zmianami),

 • art. 54 i 56 § 4 ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (jednolity tekst: Dz. U. nr 111 z 2007r. poz. 765 ze zmianami).To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!