wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie w sprawie rozliczenia rocznego za 2012r.

  

Informuję, że termin do złożenia zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 o wysokości dochodów osiągniętych w 2012r. oraz do wpłaty wynikających z nich zobowiązań upływa w dniu 30.04.2013r.

Równocześnie zachęcam Państwa do korzystania z prostej, wygodnej i szybkiej metody przesyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną poprzez stronę www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym i bez wychodzenia z domu.

 

Zeznania podatkowe można też:

 1. przesłać do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem placówki pocztowej na adres: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Hubera 4,

 2. złożyć osobiście w siedzibie organu podatkowego w godzinach pracy Urzędu, tj.:

 • w poniedziałki od 7.00 do 18.00

 • od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Ponadto:

 • w sobotę 16 marca 2013r. (DZIEŃ OTWARTY) w godzinach 9.00 - 13.00 podatnicy będą mogli zasięgnąć informacji o zasadach wypełniania rocznego zeznania podatkowego oraz złożyć zeznanie podatkowe,

 • w sobotę 27.04.2013r. zeznania podatkowe będą przyjmowane w godzinach od 9.00 do 13.00,

 • w dniu 30.04.2013r. czas pracy Urzędu będzie wydłużony do godziny 17.00.

 

Wpłat kwot rocznego podatku dochodowego można dokonywać na konto Urzędu Skarbowego w Mikołowie: NBP O/O KATOWICE Nr 81 1010 1212 3068 4122 2300 0000 lub w punkcie kasowym mieszczącym się w siedzibie tutejszego organu podatkowego.

 

Punkt kasowy obsługiwany przez Mikołowski Bank Spółdzielczy jest czynny w dniach pracy Urzędu w następujących godzinach:

 • w poniedziałki - w godzinach od 7.30 do 16.00,

 • od wtorku do piątku - w godzinach od 7.30 do 14.00

W soboty punkt kasowy jest nieczynny.

 

Wpłaty podatków i niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru właściwy jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie, przyjmowane są w tym punkcie kasowym bez opłat i prowizji.

 

Jednocześnie zwracam uwagę, że usługi w zakresie przesyłania zeznań oraz dokonywania wpłat podatku świadczone przez placówki pocztowe są odpłatne. Podatnik ponosi również koszt zwrotu podatku za pośrednictwem poczty.

 

Informacje w zakresie rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskać można pod numerem telefonu:

 • Urzędu Skarbowego w Mikołowie: 32 3246 120

 • Krajowej Informacji Podatkowej: 801 055 055 dla połączeń z telefonów stacjonarnych

22 330 0330 dla połączeń z telefonów komórkowych

48 22 330 0330 dla połączeń z zagranicy.

Nadto przypominam, że w składanych zeznaniach rocznych osoby fizyczne, jeśli:

 • nie prowadzą działalności gospodarczej,

 • nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług

 • nie są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

posługują się numerem PESEL.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!